Cynlluniau adnoddau coedwigoedd - Cofrestr Gyhoeddus

Mae’r Gofrestr hon yn rhoi crynodeb o’r Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd sydd wedi eu cymeradwyo.

Bydd unrhyw ddiwygiadau i'r rhaglen cwympo yn cael eu rhoi ar y gofrestr drwydded cwympo coed.

Mae ailblannu yn digwydd o fewn 5 mlynedd ar ôl i'r coed gael eu torri.

Er mwyn rhagor o wybodaeth sy’n gynlluniau a gymeradwywyd ymweliad i dudalen Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd page.

>

Enw y CDC ac Ardal Reoli Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Ymgeisydd Gwaith Arfaethedig 2022-2026 2027-2031 2032-2036 2037-2041 Dyddiad gorffen sylwadau
Pen y Cymoedd SN870010 Glyncorrwg and Ton Mawr, Blaen Cwm, Blaenrhondda, Treherbert and Tynewydd CNC Cympo 419 265 347 342 06/02/2023
Diweddarwyd ddiwethaf