Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynigion Cyfoeth Naturiol Cymru i amrywio neu ddirymu trwyddedau cyfredol i dynnu neu gronni dwr

Mae’r hysbysiadau isod yn cynnwys unrhyw gynigion gan Gyfoeth Naturiol Cymru (neu gyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru) i amrywio neu ddirymu trwydded o unrhyw fath


Mae hysbysiadau ar y dudalen hon yn cael eu cyhoeddi am 28 diwrnod (diwrnod cyntaf, 10am – diwrnod olaf, 12pm) ac os ydych am wneud unrhyw sylwadau arnynt mae’n rhaid gwneud hynny’n ysgrifenedig neu mewn e-bost i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk o fewn y cyfnod hwn .

Mae pob hysbysiad yn cynnwys manylion am sut i wneud sylwadau a dyddiad cau ar gyfer eu derbyn.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.