Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.


Ardal CNC:
Gogledd

Dyddiad y Cais:  28/05/2015

Manylion yr ymgeisydd: RWE Innogy UK Limited

Cynodeb o’r cynnig:

Cais i osod cored a gweithredu cynllun ynni dŵr ar yr Afon Conwy ger Betws-y-Coed, Gwynedd, gyda'r gallu i gynhyrchu hyd at 5 megawat. Mae'r cynnig yn cynnwys strwythur cymeriant concrid newydd oddeutu 25 metr o led, pibell bwydo disgyrchiant, tŷ pŵer gyda dau dyrbin, llwybr pysgod ffurfiol math Larinier a dau lwyddiant llyswennod brwsh fertigol, ffrwd isaf a strwythur gollwng. Gwelir manylion llawn am y penderfyniad yn y ddogfen penderfyniad.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.