Ceisiadau am drwyddedau o dan drefniadau trosiannol

Mae’r hysbysiadau isod yn cynnwys yr holl geisiadau cyfredol am drwyddedau i dynnu dwr ar gyfer gweithgareddau a oedd yn arfer bod yn esempt o reolaeth trwydded, ond sydd bellach yn gofyn am drwydded lawn neu drwydded drosglwyddo yn sgil newidiadau a wnaed i Ddeddf Dwr 2003. (Er enghraifft, trwyddedau ar gyfer llywio, dyfrhau drwy ddiferu, tynnu dwr o rywbeth a throsglwyddo dwr rhwng Byrddau Draenio Mewnol)


Mae’r hysbysiadau isod hefyd yn cynnwys unrhyw gynigion gan Gyfoeth Naturiol Cymru am drwydded o’r fath at ei ddibenion ei hun i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk.

Mae hysbysiadau ar y dudalen hon yn cael eu cyhoeddi am 28 diwrnod (diwrnod cyntaf, 10am – diwrnod olaf, 12pm) ac os ydych am wneud unrhyw sylwadau arnynt mae’n rhaid gwneud hynny’n ysgrifenedig neu mewn e-bost i Cyfoeth Naturiol Cymru o fewn y cyfnod hwn.

Mae pob hysbysiad yn cynnwys manylion am sut i wneud sylwadau a dyddiad cau ar gyfer eu derbyn.

Cliciwch ar ddolen unigol i weld yr hysbysiad llawn.

Does dim hysbysiadau ar hyn o bryd.