Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhywogaethau planhigion a warchodir gan Ewrop

Mae’n anghyfreithlon tynnu, casglu, torri, dadwreiddio neu ddinistrio planhigyn sy’n Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop ble bynnag mae’n tyfu

Mae rhai rhywogaethau o blanhigion wedi dirywio i’r fath raddau ledled Cymru fel eu bod yn cael eu gwarchod gan y gyfraith erbyn hyn. Mae Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (a elwir yn ‘Rheoliadau Cynefinoedd’) yn gweithredu Cyfarwyddeb Cynefinoedd y CE 1992 fel rhan o gyfraith y DU, sef y gyfarwyddeb a oedd yn rhestru’r rhywogaethau hyn.

Nid yw’r dudalen hon yn rhoi sylw i bob agwedd ar y gyfraith, ond mae’n gyflwyniad i sut y gallwch chi helpu i warchod rhywogaethau prin.

Rhywogaethau planhigion

Mae’r rhywogaethau canlynol sydd i’w gweld yng Nghymru yn Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop ac wedi’u rhestru ar Atodlen 5 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010:

  • Tegeirian y Fign, Liparis loeselii
  • Llyriad-y-dŵr arnofiol, Luronium natans
  • Rhedynen wrychog, Trichomanes speciosum
  • Tafolen y Traeth, Rumex rupestris

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, mae’n drosedd tynnu, casglu, torri, dadwreiddio neu ddinistrio planhigyn gwyllt sy’n rhywogaeth a warchodir gan Ewrop.

Mae yna droseddau eraill yn ymwneud â meddu, cludo a gwerthu. Gweler 'Meddu ar a Gwerthu Rhywogaethau a Warchodir’ am ragor o wybodaeth.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau o dan Reoliad 55 Rheoliadau Cynefinoedd er mwyn galluogi gweithgareddau sy’n ymwneud â rhywogaethau a warchodir gan Ewrop, a fyddai’n droseddau fel arall. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn ‘Trwyddedu Rhywogaethau Planhigion a Warchodir gan Ewrop’.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.