Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Nodyn i gwsmeriaid tynnu dŵr

Mehefin 2018

Y Diweddaraf ynglŷn â Datganiadau Tynnu Dŵr ar gyfer deiliaid trwydded tynnu dŵr

Oherwydd y tywydd sych a gafwyd dros yr haf, penderfynasom oedi cyn gofyn am ffurflenni tynnu dŵr er mwyn lleihau’r effaith ar ddeiliaid trwyddedau tynnu dŵr. 

Ym mis Hydref byddwn yn gofyn i ddeiliaid trwydded gyflwyno gwerth 2 flynedd o ddata datganiadau, fel y manylir isod:

Cyfnod Tynnu Dŵr

Tymor

Cais am ddatganiadau

Ebrill 2016 - Mawrth 2017

Drwy’r flwyddyn

Hydref 2018

Tachwedd 2016 – Mawrth 2017

Gaeaf

Hydref 2018

Ebrill 2017 - Hydref 2017

Haf

Hydref 2018

Ebrill 2017 - Mawrth 2018

Drwy’r flwyddyn

Hydref 2018

Tachwedd 2017 – Mawrth 2018

Gaeaf

Hydref 2018

Ebrill 2018 - Hydref 2018

Haf

Hydref 2018


Gallwn ni ond dderbyn datganiadau ar y ffurflen y byddwn yn ei e-bostio neu ei danfon atoch chi. Peidiwch â defnyddio ffurflen a ddanfonasom atoch o’r blaen na’ch ffurflen eich hun.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni drwy e-bostio waterresources.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu drwy ffonio 0300 065 3000 a darparu’r wybodaeth ganlynol:

  • Rhif y drwydded (trwyddedau)
  • Enw a chyfeiriad Deiliad y Drwydded
  • Cyfeiriad e-bost

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.