Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwybodaeth a dyddiadau cau ar gyfer cofnodion gwastraff i gweithredwyr yng Nghymru

Mae’n rhaid i weithredwyr sydd â thrwydded amgylcheddol lenwi ffurflenni cofnodion gwastraff i ddweud wrth Cyfoeth Naturiol Cymru am y gwastraff y maent wedi ei dderbyn neu ei waredu o’u safle

GWYBODAETH BWYSIG: Bydd y templed cofnod gwastraff yn newid ar gyfer y cyfnod Ebrill-Mehefin 2019, oherwydd newidiadau yn y deddfwriaeth. Bydd y templed newydd at gael yn Ebrill 2019. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r fersiwn mwyaf diweddar o'r ffurflen sydd ar gael yn yr adran lawrlwytho ar ein islaw:

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio’r wybodaeth hon i:

  • fonitro cydymffurfiad y safle ag amodau eu trwydded amgylcheddol
  • cadw cofrestr gyhoeddus
  • casglu ystadegau cenedlaethol am wastraff

Gellir lawrlwytho'r fersiwn bresennol o'r daenlen ar waelod y dudalen hon. Sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch ffurflen yn ôl gan ddefnyddio'r fersiwn hon o'r daenlen i'w dderbyn. Mae'n bwysig eich bod chi'n cwblhau'r holl feysydd gorfodol o fewn y daenlen a defnyddio'ch rhif EPR (Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol) yn hytrach nag unrhyw rifau cyfeirio hanesyddol. Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth ddadlwytho'r taenlen cofnodion gwastraff diweddaraf isod, cysylltwch â ni am gymorth.

Taenlen cofnodion gwastraff ar ebost

Mae angen i gyfleusterau gwastraff nad ydynt yn Gyfleusterau Deunyddiau lenwi’r rhannau cyntaf ar y tair taflen yn y llyfr gwaith sydd mewn glas ar y top yn unig, mae angen i Gyfleusterau Deunyddiau lenwi’r ffurflenni cyfan.

Os ymgymerir â sawl gweithrediad gwastraff yn eich cyfleuster o dan un drwydded yr ydym am i chi lenwi mwy nag un ffurflen gofnodion er mwyn dogfennu’r gwastraff ar wahân sy’n dod i mewn ac allan o bob gweithrediad gwastraff.

Danfonwch ffurflenni wedi'u cwblhau i waste.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses, yna anfonwch nhw at y cyfeiriad hwn hefyd.

Ffurflen cofnodion bapur tunelledd gwastraff

Os na allwch gyflwyno'ch ffurflen drwy anfon neges e-bost, gallwch chi lenwi ffurflen bapur. Cysylltwch â ni i ofyn am ffurflen papur waste.returns@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.  Dylid dychwelyd ffurflenni papur wedi'u llenwi i:

Cyfoeth Naturiol Cymru
Canolfan Gofal Cwsmeriaid
29 Heol Casnewydd
Caerdydd, CF24 0TP

Terfynau amser ar gyfer cyflwyno cofnodion gwastraff

Cofnodion chwarterol
Chwarter Terfyn amser
1 Ionawr i 31 Mawrth Ebrill 30
1 Ebrill i 30 Mehefin Gorffennaf 31
1 Gorffennaf 1 i 30 Medi Hydref 31
1 Hydref 1 i 31 Rhagfyr Ionawr 31

 

Cofnodion blynyddol
Cyfnod cofnodion blynyddol Terfyn amser ar gyfer danfon y cofnod
1 Ionawr i 31 Rhagfyr 31 Ionawr y flwyddyn ganlynol

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Rhestri dewis PDF [646.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.