Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ynni dŵr ar raddfa fach

Mae ein Rhaglen Darparu Ynni yn cefnogi datblygu ynni dŵr ar raddfa fach ar Ystad Goed Llywodraeth Cymru

Nid yw'r tir yn addas ar gyfer prosiectau cynhyrchu ynni dŵr mawr. Fodd bynnag, gellir integreiddio cynlluniau ar raddfa fach, rhwng 10 cilowat (kW) ac 1 megawat (MW), i mewn i goedwigoedd sy'n gweithio os cymerir gofal i reoli'r effaith ar yr amgylchedd ac ar weithgarwch arall yn y goedwig, er enghraifft ein seilwaith mynediad a hamdden. 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Ers 2014 rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Datblygwyr a grwpiau cymunedol i roi 14 cynllun hydro bychan ar waith yng Nghymru, ac mae 13 o'r rheiny bellach yn gweithio. Rydyn ni'n dal i dderbyn rhai ceisiadau ac yn parhau i drefnu cynlluniau ar Stad dan Reolaeth CNC.

Mae CNC hefyd yn dechrau cynllun hunan-adeiladu ac ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar 10 cynllun ar hyd a lled Cymru yn y gobaith o gael caniatâd cynllunio a thrwyddedau yn ystod blwyddyn ariannol 2017/18. Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun hydro bach Garwnant a dylai gael ei orffen ym mis Medi 2017

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'n cynllun neu ein prosiectau, anfonwch e-bost at: energydeliveryprogramme@naturalresourceswales.gov.uk

Trwyddedau cynlluniau ynni dŵr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am roi Trwyddedau Tynnu Dŵr, sy'n ofynnol er mwyn caniatáu tynnu dŵr ar gyfer unrhyw gynllun ynni dŵr yng Nghymru. 

Ewch i'r dudalen Cynlluniau Ynni Dŵr er mwyn gweld sut i wneud cais am drwydded.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.