Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rheoli Perygl Llifogydd Aber Hafren

Ymgynghoriad ar y cyd â Asiantaeth yr Amgylchedd

Bydd eiddo a thir glannau aber Hafren tan fwy o fygythiad llifogydd yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Mae angen inni gynllunio pa amddiffynfeydd y mae’u hangen yn y dyfodol, er mwyn diogelu cynifer o gartrefi a busnesau ag y bo modd. Wrth wneud hyn, mae angen inni ddiogelu amgylchedd naturiol yr ardal unigryw hon, hefyd. Rydym yn cydweithio ag Asiantaeth yr Amgylchedd er mwyn cyflawni’r amcanion hyn.

Daw’r ymgynghoriad hwn i ben ddiwedd Gorffennaf 2013.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.