Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Safleoedd a warchodir

Gweithio ar Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig


Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n dynodi Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig er mwyn gwarchod nodweddion arbennig y safle. Dylai pob corff cyhoeddus gymryd camau rhesymol i warchod a gwella ymhellach y nodweddion sydd o ddiddordeb arbennig mewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig wrth arfer ei swyddogaethau. Mae hyn yn berthnasol i awdurdodau cynllunio pan fyddant yn paratoi cynlluniau datblygu, a phan fyddant yn gwneud penderfyniad ynghylch ceisiadau cynllunio.

Os ydych yn berchen neu'n rheoli tir mewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, rhaid i chi roi gwybod i ni am weithredoedd a allant wneud niwed posibl i'r diddordeb arbennig. Gweler y canllawiau i berchnogion tir neu feddianwyr Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.