Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Y Môr

Rydym yn darparu cyngor ar ddatblygiadau a gweithgareddau arfaethedig yn Nyfroedd Tiriogaethol Cymru hyd at y ffin o 12 o filltiroedd morol

Rydym hefyd yn rhoi cyngor ar gynlluniau a rhaglenni datblygu sy'n berthnasol i'r dyfroedd hyn, a'r Asesiadau Amgylcheddol Strategol ac Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd sy'n cael eu paratoi i gefnogi'r cynlluniau hyn.

Rydym yn gweithio ar y cyd â'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur, Asiantaeth yr Amgylchedd a chyrff statudol perthnasol eraill lle mae posibilrwydd o effeithiau trawsffiniol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cyflwyno 'trwyddedau morol' ar ran Gweinidogion Cymru o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae'r rhain yn berthnasol i weithgareddau penodol arfaethedig o fewn Dyfroedd Tiriogaethol Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.