Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rydym hefyd yn rhoi cyngor ar gynlluniau a rhaglenni datblygu sy'n berthnasol i'r dyfroedd hyn, a'r Asesiadau Amgylcheddol Strategol ac Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd sy'n cael eu paratoi i gefnogi'r cynlluniau hyn.

Rydym yn gweithio ar y cyd â'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur, Asiantaeth yr Amgylchedd a chyrff statudol perthnasol eraill lle mae posibilrwydd o effeithiau trawsffiniol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn cyflwyno 'trwyddedau morol' ar ran Gweinidogion Cymru o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae'r rhain yn berthnasol i weithgareddau penodol arfaethedig o fewn Dyfroedd Tiriogaethol Cymru.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.