Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

e-Werthiant – Egluro’r Termau

Dull CNC o werthu llawer o goed sy’n sefyll a phren ar ymyl y ffordd ar y farchnad agored yw Gwerthu Electroneg (E-Werthu)

Yn ystod Blwyddyn Ariannol 18/19 mae CNC yn bwriadu cynnal 6 digwyddiad e-Werthu a byddant yn cynnig 2 ffurf o e-Werthu, a ddisgrifir isod.

Sylwer nad yw’r canlynol ddim yn rhestr  derfynol  o’r manylion gwerthu ac efallai y bydd yna newidiadau yn cael eu gwneud oherwydd gofynion gweithredol. Fodd bynnag, gobeithiwn y bydd o gymorth i gwsmeriaid gan gynnig braslun (gan gynnwys mapiau) o’r rhaglen arfaethedig. Bydd unrhyw newidiadau a wneir yn cael eu diweddaru cyn gynted ag y bo modd.  

Bydd manylion llawn o’r gwerthiannau unigol, sydd ar gael, yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon pan fo hynny’n briodol, fel rhan o’r amserlen gwerthu arferol.

'Gwerthu Agored' (e-Werthu)

Yw lotiau gwerthu pren sy’n sefyll a rhai ar ymyl y ffordd lle:

  1. Bydd CNC yn darparu atebion peirianneg sifil i’r llannerch fel arfer cyn yr arwerthiant ac yn sicr cyn i’r contract ddechrau 
  2. Bydd llennyrch yn cael eu prisio ar gyfer yr arwerthiant gan ddefnyddio gwerth y pren yn unig 

'Gwerthu Coed sy’n Sefyll+' (e-Werthu)

Yw lotiau gwerthu seiliedig yn unig ar werthu coed sy’n sefyll:

  1. Lle bydd angen i’r prynwr ddod i gytundeb â CNC ac yna darparu eu gofynion peirianneg sifil ar y safle fel y clustnodwyd yn y rhestr werthu – hefyd, mewn achosion unigol gallai hyn gynnwys gwaith atgyweirio a chynnal a chadw llwybrau sy’n mynd i mewn/allan ar gyfer cludiant

  2. Bydd angen i’r prynwr weithredu’r cynllun ailstocio fel y nodir yn y rhestr a’r manynlion gwerthu
     
  3. Bydd lotiau gwerthu yn cael eu prisio ar gyfer yr arwerthiant gan ddefnyddio gwerth y pren ac ar yr un pryd gan wneud addasiadau cost rhesymol ar gyfer gorbenion tebygol CNC – peirianneg sifil a chostau ailstocio dilynol hyd nes bydd y coed wedi sefydlu ym mlwyddyn 5

Mae’r gwerthiannau hyn yn rhoi cyfle i ostwng y costau cyffredinol ac ar yr un pryd rhoi cyfle busnes i’r sector pren i arallgyfeirio ei bortffolio darparu ar stad CNC.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.