Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Amonia - siediau dofednod

Math o siediau

Ffactor allyrru amonia (kg NH3/safle'r anifail/blwyddyn)
Dodwyr  
Cawell gyda storfa pwll tail dwfn oddi tano 0.29
Pwll dwfn wedi'n awyru 0.20
Symud tail ddwywaith yr wythnos gyda belt cludo tail 0.035
Symud cawelli rhenciog fertigol gan eu sychu ag aer gwthiol unwaith yr wythnos 0.035
Symud cawelli rhenciog fertigol gan eu sychu ag aer gwthiol wedi'r chwipio unwaith yr wythnos  0.09
Symud cawelli rhenciog fertigol gyda belt cludo tail a thwnnel sychu dros y cawell am 24-36 awr  0.035
Ieir ysgubor a buarth  
Clwydfa â gwellt dwfn 0.29
System wellt gyda dull sychu ag aer gwthiol 0.12
System wellt gyda llawr tyllog a dull sychu ag aer gwthiol 0.10
System adardy 0.08
Brwyliad  
Wedi'i awyru'n naturiol, llawr llawn gwellt, yfwyr heb ollwng 0.034
Wedi'i awyru â ffan, llawr llawn gwellt, yfwyr heb ollwng 0.034
Cywennod  
Wedi'i awyru'n naturiol, llawr llawn gwellt, yfwyr heb ollwng 0.06
Wedi'i awyru â ffan, llawr llawn gwellt, yfwyr heb ollwng 0.06
Twrcïod  
Gwryw 0.45
Benyw 0.23
Hwyaid 0.11

Amonia - storio tail dofednod

Storio tail Kg NH3/tunnell o dail ffres
Tail - beltiau 2.38
Tail - pwll dwfn 2.38
Arall 1.74

Dofednod - ffactorau allyrru llwch

Math o ddofednod Kg o lwch/ safle'r anifail/blwyddyn
Dodwyr, clwydfa neu adardy 0.1
Dodwyr, cawell 0.05
Brwyliad 0.1
Twrcïod (gwryw) 0.9
Twrcïod (benyw) 0.5
Hwyaid 0.2
Cywennod 0.1

Ffactorau ellyriadau methan

Disgriflad Eplesu Enterig (kg CH4/safle'r anifail/blwyddyn) Rheolaeth Tail (kg CH4/safle'r anifail/blwyddyn)
Dofednod Heb ei amcangyfrif 0.078

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.