Mapiau risg llifogydd ar gyfer ardaloedd basn afon

Mapiau risg llifogydd a luniwyd i adlewyrchu gwahanol ffynonellau llifogydd ym mhob ardal basn afon

Beth y mae'r mapiau perygl yn eu dangos?

Cynhyrchwyd y Mapiau Perygl Llifogydd o Afonydd a'r Môr gan yr Asesiad Perygl Llifogydd Cenedlaethol (NaFRA) a'n National Receptor Dataset (NRD). 

Dan y gyfraith, mae’r mapiau risg llifogydd yn dangos beth sydd mewn perygl o ddioddef o achos llifogydd, er enghraifft pobl, eiddo, gweithgarwch economaidd ac ardaloedd naturiol a hanesyddol o bwysigrwydd amgylcheddol.

Cyflwynir yr wybodaeth hon ar raddfa’r ardal basn afon ar gyfer:

  • afonydd a’r môr
  • cronfeydd dŵr
  • dŵr arwyneb

Mae’r Ardal Basn Afon mapiau:

Rhagor o wybodaeth am beygl llifogydd