Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ardaloedd sy'n elwa ar amddiffynfeydd

Mae'r ardaloedd sydd wedi'u croeslinellu  yn elwa ar yr amddiffynfeydd rhag llifogydd sy'n cael eu dangos yn achos llifogydd o afon sydd â siawns o 1 y cant (1 ym mhob 100) o ddigwydd bob blwyddyn, neu lifogydd o'r môr sydd â siawns o 0.5 y cant (1 ym mhob 200) o ddigwydd bob blwyddyn. Pe na bai'r amddiffynfeydd yno, byddai'r ardaloedd hyn dan lifogydd.

Bydd yr amddiffynfeydd nad ydyn nhw'n cael eu dangos eto, a'r ardaloedd sy'n elwa arnynt, yn cael eu hychwanegu'n raddol.

Fodd bynnag, nid yw amddiffynfeydd rhag llifogydd yn cael gwared yn llwyr â phob siawns o lifogydd, a gall y dŵr lifo drostynt neu gallan nhw ollwng mewn tywydd eithafol.

I gael gwybodaeth am amddiffynfeydd rhag llifogydd nad ydyn nhw'n cael eu dangos ar y map eto, cysylltwch â ni.

Dewch i gael gwybod mwy am sut rydyn ni’n rheoli’r perygl o lifogydd

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.