Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwasanaeth Rhybuddio am Lifogydd - Arolwg Cwsmeriaid

Beth sy’n digwydd?

Yn ddiweddar rydym wedi dechrau gwaith i adolygu ein gwasanaeth darogan, rhybuddio a hysbysu am lifogydd yng Nghymru. Y nod yw sicrhau bod ein gwasanaethau’n ateb anghenion pobl sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd.

Cyn inni ddechrau ar y gwaith yma, rydym eisiau deall pa mor werthfawr ydyn nhw i chi. Rydym hefyd eisiau clywed sut y gallwn eu gwella.

Beth ydym yn gofyn i chi ei wneud?

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i arolwg ar-lein lle byddwn yn gofyn 13 o gwestiynau byr. Mae’r cwestiynau’n gadael ichi roi ymateb sydyn ar ba mor werthfawr yw ein gwasanaethau rhybuddio am lifogydd i chi. Cewch gyfle hefyd i ddweud wrthym sut y gellid eu gwella.

Efallai y byddwch chi’n teimlo na allwch chi gynnig sylwadau ar rai cwestiynau. Os felly, gadewch hwy a symudwch ymlaen.

Gobeithio y gallwch ein helpu trwy gwblhau’r arolwg, fydd ar gael tan 28 Mehefin 2018.

Beth ydyn ni’n ei olygu wrth Wasanaethau Rhybuddio am Lifogydd?

CNC yw’r corff sy’n gyfrifol am gyhoeddi Hysbysiadau a Rhybuddion am Lifogydd ar gyfer llifogydd o afonydd neu o’r môr.  Mae’r darlun isod yn crynhoi’r gwasanaethau hynny, ond os hoffech wybod mwy cofiwch ymweld â’r dudalen Llifogydd ar ein gwefan.

Dechrau’r arolwg

Mae’r arolwg ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Diolch ichi am roi amser i ateb yr arolwg hwn. Rydym hefyd yn gweithio gyda’r gwasanaethau brys, awdurdodau lleol a sefydliadau eraill i rybuddio am ac i ymateb i lifogydd. Rydym yn casglu eu hadborth hwythau hefyd fel bod gennym ddealltwriaeth dda o sut y gall ein rhybuddion am lifogydd fod o fudd i bawb gaiff eu heffeithio gan lifogydd.

Rydym yn anelu i gwblhau ein hadolygiad erbyn mis Tachwedd 2018.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.