Manylion yr ardal Rhybudd Llifogydd

Ardal y llanw i'r de o'r orsaf reilffordd, Glanyfferi

Statws presennol:

Dim Rhybudd Llifogydd mewn grym

Lleoliad:

Eiddo y tu ôl i glawdd y rheilffordd yn ne Glanyfferi, o'r groesfan rheilffordd i'r parc carafanau

Gweld map o'r ardal

Rhanbarth:

Y De-orllewin

Diweddariadau:

Ffoniwch y llinell llifogydd ar 0345 988 1188 a nodi’r rhif ardal 603023 i gael rhagor o wybodaeth.

Ardaloedd rhybuddion llifogydd perthynol:

Statws blaenorol:

Hanes y statws wedi ei gyfyngu i'r 10 diweddariadau diweddaraf.

Archwilio mwy