Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adolygiad o bryfed cop (Araneae) prin Prydain Fawr a rhai sydd dan fygythiad: Statws Rhywogaeth

Mae corynnod yn gydran bwysig o ecosystemau tir Prydain, felly mae'n hanfodol cael ymwybyddiaeth o'r materion cadwraeth y maen nhw'n eu hwynebu. Mae'r adolygiad hwn yn asesu'r perygl o ddifodiant, ar sail Categorïau Rhestr Goch yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN), ar gyfer rhywogaethau a gofnodwyd ym Mhrydain ac a ystyrir yn gymwys i'w hystyried o dan feini prawf yr IUCN. Y bwriad yw y bydd y rhestr hon yn gallu cael ei defnyddio fel un o'r offerynnau ar gyfer blaenoriaethu camau gweithredu cadwraeth, gan gynnwys gwaith ymchwil pan na fydd digon o ddata neu pan fydd y data'n amhendant.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.