Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canllawiau cyfarwyddo safleoedd mamaliaid morol mewn ynni tonnau a ffrydiau llanw yng Nghymru


Yn ddiweddar cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ar y cyd ag SMRU Consulting (Sea Mammal Research Unit) a’r Scottish Association of Marine Sciences, set newydd o ganllawiau ar gyfer gofynion arolygu mamaliaid morol mewn safleoedd ynni tonnau a ffrydiau llanw yng Nghymru. Bellach mae’r adroddiad hwn yn rhoi fframwaith ar gyfer asesu risg i famaliaid morol o ganlyniad i ddatblygiadau  ynni tonnau a ffrydiau llanw ac mae’n rhoi arweiniad ar sut i deilwrio arolygon i ddarparu gwell gwybodaeth ar gyfer asesiadau effaith.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.