Arolwg annibynnol o Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru 2016

Ym mis Rhagfyr 2015 comisiynodd tîm Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) Collingwood Environmental Planning Ltd i gynnal arolwg o’r gwaith ymgysylltu â’r gymuned a wneir fel rhan o’u rhaglen.

Amcanion cyffredinol yr arolwg oedd:

  1. Asesu pa mor effeithiol fu dulliau CNC hyd yn hyn, yn benodol o ran y model gweithredu presennol – datblygu cynlluniau llifogydd, a gaiff eu cefnogi a’u cynnal gan wirfoddolwyr llifogydd lleol
  2. Darparu tystiolaeth ac argymhellion gan elwa ar ddulliau ac arferion gorau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol hyd yn hyn, er mwyn cyfarwyddo arferion y dyfodol o ran helpu cymunedau i wrthsefyll llifogydd yn well ar draws Cymru

Cafodd rhaglen Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru ei datblygu gan Lywodraeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru (CNC yn awr) yn 2010 er mwyn cyfrannu at gyflawni amcanion rheoli perygl erydu arfordirol trwy godi ymwybyddiaeth a gwella parodrwydd cymunedau.

Mae’r Crynodeb Gweithredol yn cyflwyno casgliadau’r adolygiad tystiolaeth; arolwg o wirfoddolwyr cynlluniau llifogydd; cyfweliadau gyda gwirfoddolwyr a phartneriaid proffesiynol.

Os hoffech gael copi llawn o’r adroddiad, neu os oes gennych ymholiadau neu sylwadau, anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol:

floodawareness.wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Arolwg Annibynnol o Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru Crynodeb Gweithredol 2016 PDF [167.8 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf