Effeithiodd llifddwr ar gartrefi yn Nheras Conwy, Llanrwst Ddydd Gŵyl San Steffan ar ôl y llifogydd gwaethaf i daro Dyffryn Conwy mewn deng mlynedd ar hugain.

Daw ein hadroddiad i'r casgliad fod cynllun llifogydd Dyffryn Conwy, a gwblhawyd yn 2010, wedi perfformio’n dda ac wedi amddiffyn mwyafrif llethol y cartrefi y bwriadwyd iddo’u hamddiffyn.

Heb y cynllun fe fyddai 76 o adeiladau wedi bod mewn perygl o ddioddef llifogydd difrifol, fel y digwyddodd yn 2004 a 2005.

Fodd bynnag, mae’n cydnabod y gellir gwella’r gweithdrefnau a’r arferion gweithio, a chynigir 18 o argymhellion ar gyfer lleihau perygl llifogydd yn Glanrhyd yn y dyfodol.

Yn awr, mae swyddogion CNC yn trafod yr argymhellion hyn gyda’u partneriaid – Y Swyddfa Dywydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Awdurdod Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Atodiad 1 – Argymhellion – Cynnydd hyd yn hyn Diweddariad Rhagfyr 2016 PDF [308.0 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf