Mapiau Mynediad Agored

Rydym yn gweithio ar ddatblygu mapiau newydd ar gyfer arddangos ein data amgylcheddol, gan gynnwys mapiau i ddangos tir sydd â mynediad agored a ble all unrhyw gyfyngiadau fod ar waith

Rydym yn gweithio ar ddatblygu mapiau newydd ar gyfer arddangos ein data amgylcheddol, gan gynnwys mapiau i ddangos tir sydd â mynediad agored a ble all unrhyw gyfyngiadau fod ar waith.

Yn y cyfamser, gallwch weld rhestr o fanylion am ble a phryd y mae Mynediad Agored wedi’i wahardd neu ei gyfyngu.

Gallwch hefyd weld a lawrlwytho rhai o’n setiau data ar Lle - Porth Llywodraeth Cymru ar gyfer data amgylcheddol.

Neu, ewch i neud cais am wybodaeth oddi wrthym.