Cysylltu â'r Gwasanaethau Dadansoddol

Ar ôl ystyried cyfyngiadau COVID-19 yn ogystal i waith dadansoddol mewnol CNC, rydym wedi penderfynu cau ein labordy ar gyfer pob gwaith masnachol Organnig a Samplu Goddefol hyd at diwedd 2020. Mi fydd pob cais arall yn cael ei ystyried o achos i achos, ond nodwch y mae ein galluedd masnachol yn gyffredinol yn llawer llai er mwyn i ni amddiffyn ein cydweithwyr.

Cysylltu â ni

Anfonwch eich ymholiad atom.

Ein nod yw ymateb i chi o fewn 1 diwrnod gwaith.

Rydym yn codi isafswm tâl o £250 am waith oni chytunir fel arall yn ysgrifenedig cyn inni ddechrau ar y gwaith. Mae'r isafswm tâl yn gymwys i bod darn o waith. Mae gwaith yn sampl neu’n grŵp o samplau a ddyfynnir gyda'i gilydd o dan yr un cyfeirnod dyfynbris.

Dŵr yfed

Yn anffodus, nid ydym yn rhoi cyngor ar ddiogelwch unrhyw ffynhonnell ddŵr sydd i'w yfed gan bobl.

Yn achos y math hwn o ymholiad cysylltwch â'ch cyflenwr dŵr.