Rhestr o brofion a phrisiau Gwasanaethau Dadansoddol

Darganfyddwch pa brofion a gynigiwn a sut i ofyn am ddyfynbris

Cael dyfynbris

Rydyn ni'n darparu ystod o brofion a amlinellir isod.

Cysylltwch â ni er mwyn trafod eich anghenion.

Cynhyrchion organig – Samplau dyfrllyd

 • Metaldehyd - £81.25
 • Cloroffyl A - £15.00
 • Plaladdwyr - £60.00
 • Biffenylau polyclorinedig (PCBau) - £45.00
 • Nodi olew - £60.00
 • Sgrinio rhannol anweddol gan GC-MS (Sbectrometreg Màs Cromatograffaeth Nwy) - £100.00
 • Dull sgrinio MR GC-MS (Sbectrometreg Màs Cromatograffaeth Nwy) - £55.00
 • Cyfansoddion Organig Anweddol - £35.00
 • Chwynladdwyr asid - £40.00
 • Pyrethroidau synthetig - £55.00
 • Ffenols - £18.00

Cynhyrchion anorganig – Samplau dyfrllyd

 • Galw biolegol am ocsigen - £5.00
 • Galw cemegol am ocsigen - £5.00
 • Cyfanswm solidau crog drwy hidliad - £4.00
 • Maethynnau (Ffosffadau, nitradau, amoniwm, sylffadau, cloridau a silicadau)
  • Lefelau isel (Dŵr croyw a halwynog) - £8.00
  • Lefelau isel iawn (Dŵr croyw yn unig) - £12.50
  • Lefelau uchel (Carthion a ffynonellau masnach) - £8.00
 • Cyfanswm nitrogen a ffosfforws - £15.00
 • Carbon organig tawdd (Dŵr croyw a halwynog) - £8.00
 • Alcalinedd/Plot Gran - £15.00
 • Fflworid - £7.00
 • Fformaldehyd rhydd - £25.00
 • pH, dargludedd ac afloywder - £2.50
 • Lliw - £10.00
 • Halwynedd - £8.00

Microbioleg - Samplau dyfrllyd

 • Cadarnhau E-Coli - £6.00
 • Enterococci coluddol tebygol - £3.50
 • Enterococci coluddol wedi cadarnhau - £3.50

Metelau - Samplau dyfrllyd

 • Metelau hybrin drwy Sbectrometreg Màs Plasma Cypledig Anwythol (ICP-MS) - £16.00
 • Metelau hybrin drwy Sbectrometreg Allyriadau Optegol Plasma Cypledig Anwythol (ICP-OES) - £10.00
 • Lefel isel ICP-MS - £16.00
 • Dadansoddiad o Na, Mg, K a Ca mewn samplau o fathau o ddŵr asid drwy ICP-MS - £16.00
 • Dadansoddiad o Fe ac SO4 mewn samplau o fathau o ddŵr asid drwy ICAP ICP-OES - £16.00
 • Dadansoddiad o fercwri dyfrllyd drwy CVAF - £6.00

Metelau - Samplau o waddodion

 • Metelau hybrin mewn gwaddodion drwy dreuliad hydrofflworig - £50.00
 • Metelau hybrin mewn gwaddodion drwy dreuliad nitrig 50% - £35.00
 • Mercwri mewn gwaddodion drwy dreuliad hydrofflworig - £20.00

Metelau - Samplau biota

 • Metelau hybrin mewn biota morol drwy CC-ICPMS - £60.00
 • Mercwri mewn biota morol - £35.00

Mae prisiau samplu goddefol a sondiau ansawdd dŵr yn cael eu cyfrifo yn seiliedig ar benderfynyddion o safbwynt budd, y math o samplwr/sond a ddefnyddir a hyd y gwaith monitro sydd ei angen.

Safonau dŵr yfed

Nid ydym yn gallu cynghori ynghylch diogelwch unrhyw ffynhonnell ddŵr sydd i'w yfed gan bobl.

Nid yw ein gwasanaethau profi dyfrllyd yn achrededig yn unol â safonau ansawdd dŵr yfed.