Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

404 - Ddrwg gennym!

Nid yw'r dudalen wnaethoch chi ofyn amdani yma, bellach.

...ond tybiwn y gallwn eich helpu

Awgrymwn y dylech roi cynnig ar un o'r dolennau isod:

Er mwyn gwella ein gwasanaethau, gallwch roi gwybod inni bod gan rywun arall ddolen gyswllt anghywir â’n safle ni.

Gwnawn ein gorau i roi gwybod iddynt bod y dudalen hon wedi symud, a gofynnwn iddynt ddiweddaru’r ddolen gyswllt. Pwyswch y botwm!

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.