Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ynys Llanddwyn

Lle hudol cyfoethog mewn treftadaeth, llên gwerin, daeareg a bywyd gwyllt

Ynys Llanddwyn

Beth sydd yma

Natur
Parcio (codir tâl)
Llwybr cerdded

Rhagarweiniad

Mae cymaint i’w weld ar yr ynys fach hon gyda’i goleudy enwog ac adfeilion eglwys hynafol sydd wedi’i chysegru i Santes Dwynwen.

Gallwch hefyd fwynhau’r bywyd adar a’r blodau gwyllt cyfoethog a gweld y ‘clustogau’ lafa o’r llosgfynyddoedd dan y môr.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Ynghyd â’r twyni a’r traeth, mae Ynys Llanddwyn yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol sydd hefyd yn cynnwys ardaloedd eang o forfa heli a gwastadeddau tywod arfordirol.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn safleoedd gyda rhai o’r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol ym Mhrydain.

Mae dros 70 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Darganfyddwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol

Chwedl Santes Dwynwen

Daw’r enw ‘Llanddwyn’, o ‘Llanddwynwen’ sef ‘eglwys Santes Dwynwen’.

Mae stori Santes Dwynwen, nawddsant cariadon Cymru yn gysylltiedig ag Ynys Llanddwyn.

Roedd hi’n ferch i frenin o’r bumed ganrif, a dywedir iddi encilio i ynys Llanddwyn ar ôl iddi gwympo mewn cariad. Sefydlodd glostir crefyddol yma yn y 5ed ganrif.

Dros y blynyddoedd, daeth yr ynys hardd hon yn fan pererindota poblogaidd, a byddai ymwelwyr yn gadael offrymau ger allor Dwynwen.

Daeth yr ardal yn gyfoethog iawn yn ystod cyfnod y Tuduriaid.

Adeiladwyd capel newydd yn yr unfed ganrif ar bymtheg ar safle capel gwreiddiol Dwynwen ac mae’n dal yn bosibl gweld yr adfeilion o’r canol oesoedd ar y safle.

Mae pobl ar hyd a lled Cymru yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen ar 25 Ionawr.

Er nad yw’r diwrnod hwn yn hysbys iawn y tu allan i Gymru, mae’n tyfu o ran ei boblogrwydd yma yng Nghymru gyda nifer cynyddol o ddigwyddiadau a dathliadau bob blwyddyn.

Gallwch ddysgu mwy am stori Dwynwen ar ein Llwybr Saint, Môr a Thywod.

Ymweld ag Ynys Llanddwyn

Dechreuwch eich ymweliad o faes parcio’r traeth.

Edrychwch ar y map ar ein tudalen cynllunio’ch ymweliad.

Gallwch wneud eich ffordd draw i Ynys Llanddwyn pan fydd y llanw’n isel.

Mae Llwybr Saint, Tywod a Môr yn gadael o faes parcio’r traeth.

Gallwch hefyd lawrlwytho ein llwybr clywedol am Santes Dwynwen neu ddarllen mwy amdani ar wefan Croeso Cymru.

Sylwch:

  • Ni fydd modd cyrraedd na gadael Ynys Llanddwyn adeg llanw uchel
  • Archwiliwch amserau’r llanw cyn dechrau ar y Llwybr Saint, Tywod a Môr. Gwelwch amserau'r llanw ar wefan BBC
  • Mae’r ynys yn agored iawn – byddwch yn barod am dywydd gwael

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.