Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Niwbwrch

Petersrockypics

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Newid babanod
Barbeciw
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Cyfeiriannu
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Rhedeg
Toiledau
Llwybr cerdded

Rhagarweiniad

Er nad yw’r goedwig yn cael ei chynnwys yn y Warchodfa Natur Genedlaethol, mae’n dal  yn ardal bwysig i fywyd gwyllt.

Wrth gerdded un o’n llwybrau, gallech gael cipolwg o wiwer goch neu groesbig, neu glywed galwad cras  cigfrain yn hedfan uwchben gan fod y goedwig yn cynnal un o’r clwydi cigfrain mwyaf yn y byd.

Plannwyd y goedwig rhwng 1947 ac 1965 gyda choed pinwydd Corsica ar gyfer coed masnachol,  ,er mwyn sefydlogi’r twyni tywod symudol ac i ddarparu gwaith i filwyr yn dychwelyd  o’r Rhyfel.

Rydym bellach yn edrych ar y posibilrwydd o greu coedwig gydag ystod ehangach o rywogaethau coed i allu ymdopi ag effeithiau newid hinsawdd.

Rydym am wneud y goedwig yn lle well ar gyfer bywyd gwyllt a phobl drwy barhau i ofalu amdani fel coedwig fasnachol, gan gynnwys tynnu coed ymaith yn ofalus ac ailblannu gydag ystod o fathau o goed.

Ymweld â Choedwig Niwbwrch

Dechreuwch eich ymweliad â Choedwig Niwbwrch wrth faes parcio’r traeth neu faes parcio Llyn Parc Mawr – gweler y map ar ein tudalen cynllunio’ch ymweliad.

I gael manylion llwybrau wedi’u cyfeirbwyntio a gweithgareddau eraill, ewch i weld beth allwch chi ei wneud fan hyn.

Sylwch:

  • Safle defnydd cymysg yw Coedwig Niwbwrch, disgwyliwch weld cerbydau, beiciau, ceffylau, pobl neu gŵn ar unrhyw adeg
  • Mae Niwbwrch yn goedwig weithiol o hyd, felly gallai rhai ardaloedd gael eu cau am resymau diogelwch pan fydd coed yn cael eu cwympo neu pan fydd pren yn cael ei symud
  • Byddwch yn ymwybodol yn ystod tymhorau prysur, yn enwedig ar ddiwrnodau heulog, fod maes parcio traeth Niwbwrch yn llenwi’n gyflym. Gall traffig fod yn drwm iawn, byddwch yn amyneddgar

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.