Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adar ar y traeth ym Morfa Aber Cefni a Phen Cob

Beth sydd yma

Marchogaeth
Parcio
Parcio (codir tâl)
Llwybr cerdded

Rhagarweiniad

Yn 1811, cwblhawyd arglawdd y Cob ym Malltraeth i adennill morfa arfordirol fawr Afon Cefni (cors Ddyga) ar gyfer ffermio.

Heddiw, mae’r pyllau y tu ôl i’r Cob yn noddfa i fywyd gwyllt.

Mwynhewch yr olygfa ar draws Morfa Aber Cefni, dros ehangder o forfa arfordirol, tywod agored a môr dirwedd sy’n newid yn gyson.

Bywyd gwyllt yr Aber

Yn ystod yr hydref a’r gaeaf, mae adar fel hwyaid llostfain, chwiwellau, corhwyaid, a chornchwiglod yn ymweld â’r pyllau y tu ôl i arglawdd y Cob. Dônt yma i ddianc rhag gaeafau llymach yr Arctig.

Yn ystod misoedd yr haf, gallwch weld a chlywed yr ehedyddion yn uchel uwchlaw’r warchodfa.

Cynigia Morfa aber Cefni noddfa i adar ac, yn ystod misoedd y gaeaf, mae heidiau o hwyaid llostfain, hwyaid yr eithin, chwiwellau a sawl aderyn hirgoes yn bwydo yma.

Mae planhigion a phryfed, sydd wedi addasu i fyw mewn mwd a thywod, yn darparu bwyd, cysgod a gorchudd nythu i ystod o adar, gan gynnwys corhedyddion y waun, ehedyddion a phibyddion coesgoch.

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Ynghyd â’r twyni a’r traeth, mae Morfa Aber Cefniyn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol sydd hefyd yn cynnwys ynys odidog Llanddwyn.

Mae Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn safleoedd lle ceir rhai o’r enghreifftiau gorau o gynefinoedd bywyd gwyllt a nodweddion daearegol ym Mhrydain.

Mae dros 70 Gwarchodfa Natur Genedlaethol yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy am Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Ymweld â moryd Cefni a Phen Cob.

Dechreuwch eich ymweliad o faes parcio Pen Cob.

Os yw maes parcio Pen Cob yn llawn, rhowch gynnig ar faes parcio Llyn Parc Mawr gerllaw.

Edrychwch ar y map ar ein tudalen cynllunio’ch ymweliad.

Rhowch gynnig ar ein Taith Gerdded Trem yr Aber fer ond gwerth chweil neu dilynwch y llwybr troed/beicio un filltir o hyd ar hyd y Cob o’r maes parcio.

Ar ben  y Cob, mae rhai meinciau, ardal bicnic fach a phaneli gwybodaeth.

Mae dau lwybr wedi’u cyfeirbwyntio at ddibenion marchogaeth o faes parcio Pen Cob (sylwer bod rhaid cael trwydded er mwyn marchogaeth).

Sylwch:

  • byddwch yn ymwybodol o fwd a thywod meddal sy’n suddo
  • peidiwch â mynd allan i’r foryd oherwydd gall y llanw sy’n dod i mewn eich cau i mewn yn gyflym

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.