Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cerdded yn Niwbwrch

Dechreua’r teithiau cerdded wedi’u cyfeirbwyntio o sawl un o’n meysydd parcio yn Niwbwrch

Cerdded yn Niwbrwch

Llwybr Saint, Tywod a Môr

View of a lighthouse that is found at NewboroughDechrau: Maes parcio’r traeth

Pellter: 5 milltir/7km

Amser: 3 awr

Anhawster: Cymedrol

Antur deuluol i fwynhau’r goedwig, twyni a’r ynys. Mae’r Llwybr  Saint, Tywod a Môr yn rhoi cipolwg ar nodweddion daearegol a diwylliannol unigryw Niwbwrch, yn ogystal â’i hanes a chwedl Santes Dwynwen.

Llwybr Sain

Mae llwybr sain MP3 y Saint, Tywod a Môr wedi’i rannu’n adrannau sy’n cyfateb i byst â rhifau iddynt ar hyd y llwybr.

Mae’r llwybr sain yn un o nifer ar ein ap rhad ac am ddim PlacesToGo. Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho’r ap i’ch dyfais symudol cyn eich ymweliad fel y gallwch wrando arno wrth ddilyn y llwybr.

Sylwch:

Llwybr Pos Anifeiliaid a Natur

Three young girls on the animal puzzel trailDechrau: Maes parcio’r traeth

Pellter: 1 milltir/1.5km

Amser: 1 awr

Anhawster: Hawdd

Codwch Becyn Gweithgareddau Teuluol o’r dosbarthwr a gadewch i’r plant arwain y ffordd wrth i chi chwilio am yr anifeiliaid a’r cliwiau ar hyd y llwybr. Mae’r llwybr yn dechrau o faes parcio’r traeth ac yn parhau ar rannau o ffordd garegog y goedwig a rhai llwybrau tywodlyd ac anwastad cyn dychwelyd i’r maes parcio.

Llwybr Treftadaeth y Tywysogion a Phinwydd

View of Newborough Forest - credit petersrockypicsDechrau: Maes parcio Cwningar

Pellter: 2½ milltir/4km

Amser: 2 awr

Anhawster: Cymedrol

Mwynhewch  y daith gerdded gylchol hon trwy goedwig, twyni a ffermdir. Ceir llwybr sain sy’n olrhain straeon lleol o galedi, dyfeisgarwch a llwyddiant sydd wedi helpu ffurfio’r tir a’r bobl yma dros y canrifoedd. Lawrlwythwch ein hap PlaceTales am ddim er mwyn i chi allu gwrando ar y llwybr sain wrth i chi ddilyn y llwybr.

Llwybr y Wiwer Goch

Gwiwer gochDechrau: maes parcio Llyn Parc Mawr

Pellter: 1½ milltir/2.4km

Amser: 1 awr

Anhawster: Hawdd

Ar y llwybr, fe welwch Sara’r wiwer goch a’i ffrindiau ac fe ddewch i wybod mwy am eu bywyd yn y goedwig o’n paneli gwybodaeth. Ar y ffordd, fe welwch rai golygfeydd gwych o’r llyn bywyd gwyllt a’r goedwig binwydd.

Taith Gerdded Trem yr Aber

View of the Cefni estuaryDechrau: Maes parcio Pen Cob

Pellter: 1½ milltir/2.4km

Amser: 1 awr

Anhawster: Hawdd

Cerddwch drwy’r goedwig ac ochr yn ochr â Morfa Aber Cefni gyda’i amrywiaeth wych o fywyd gwyllt. O’n dau golygfan, ewch i weld a allwch weld y gwalch anodd ei ddal yn hela am bysgod yn yr haf, neu edrychwch wrth ochr y morfa heli am ei amrywiaeth o blanhigion fel y gorsen, sef glaswellt brodorol talaf Prydain a ddefnyddiwyd i wneud toeon gwellt.

Taith Gerdded y Twyni

tegeirianDechrau: Maes parcio Braint neu faes parcio Llyn Rhos Ddu

Pellter: 3¾ milltir/6km

Amser: 2-3 awr

Anhawster: Cymedrol

Mwynhewch y golygfeydd o’r Twyni draw i’r mynyddoedd ac ar hyd yr abera’r arddangosfa ryfeddol o flodau gwyllt.

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.