Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyfeiriannu ym Mharc Coedwig Gwydir

Dewis o lwybrau i ddechreuwyr a chyfeirianwyr profiadol

Arwydd Cyfeiriadu ym Mharc Coedwig Gwydir

Beth sydd yma

Cyfeiriannu
CWRS GLAS: Arhyn o bryd mae Post 6 (53) wedi ei wahardd oherwydd gwaith cynaeafu sy'n digwyddyn yr ardal i'r gogledd-orllewin o Lyn Elsi. CWRS OREN: Arhyn o bryd mae Post 6 (53) wedi ei wahardd oherwydd gwaith cynaeafu sy'n digwydd i'r dwyrain o Lyn Elsi.

Cyflwyniad

Profwch eich sgiliau darllen map drwy lywio rhwng y cyfeirbyst pren (a elwir hefyd yn ‘reolyddion’ gan gyfeirianwyr) ar un o’n tri llwybr cyfeiriannu parhaol ym Mharc Coedwig Gwydir.

Chi sy’n cael penderfynu faint o amser mae’n cymryd i gwblhau’r llwybr. Mae’n bosib eich bod am ei redeg mor fuan ag y gallwch, neu efallai fod yn well gennych chi gerdded yn hamddenol o amgylch y goedwig.

Mae’r llwybr byrraf wedi ei raddio fel un lefel ganolig o ran anhawster llywio. Mae’r llwybrau eraill yn hwy ac yn fwy anodd ac yn addas ar gyfer cyfeirianwyr mwy profiadol.

Mae’r tri llwybr wedi’u graddio yn ôl safonau Ffederasiwn Cyfeiriannu Prydain a’u cynllunio gan Gyfeirianwyr Eryri.

Y llwybrau cyfeiriannu

Llwybr Oren

2.1 cilometr, cymedrol

Mae’r Llwybr Oren yn gymedrol o ran her llywio. Mae’r llwybr byr hwn yn addas i ddechreuwyr sy’n gallu deall map.

Mae 10 cyrchbost i ymweld â nhw ar hyd y llwybr.

Llwybr Gwyrdd

4.5 cilometr, anodd iawn

Ar gyfer y Llwybr Gwyrdd, mae gofyn llywio sy’n anodd yn dechnegol ac mae’n addas i gyfeirianwyr profiadol.

Mae 16 cyrchbost i ymweld â nhw ar hyd y cwrs.

Llwybr Glas

5.8 cilometr, anodd iawn

Mae’r Llwybr Glas yn galw am lywio anodd technegol ac mae’n addas ar gyfer cyfeirianwyr profiadol.

Rhaid ymweld â 16 o reolyddion ar y cwrs.

Sut i ddilyn y llwybrau cyfeiriannu

  • Lawrlwythwch y mapiau ac argraffu gartref neu prynwch fersiwn maint A3 o’r map, wedi’i argraffu ar bapur gwrth-ddŵr ar raddfa o 1:7,500, o Ganolfan Wybodaeth Betws neu siop Cotswolds Outdoor
  • Dewiswch eich llwybr a chanfod eich ffordd rhwng pob “cyrchbost” (arwyddbyst pren)
  • Cewch gwblhau’r llwybr yn eich amser eich hun
  • Gwiriwch eich atebion gyda’r daflen atebion a geir gyda’ch map neu lawrlwythwch o’r dudalen

Sut i gyrraedd

Mae’r tri llwybr yn dechrau yn agos at Fetws-y-coed ac yn gorffen tu cefn i Eglwys y Santes Fair yng nghanol y pentref.

Dilynwch y ffordd fechan (Ffordd Craiglan) sy’n rhedeg ochr yn ochr â siop Cotswolds Rock Bottom allan o Fetws-y-coed. Mae’r llwybrau yn dechrau mewn arosfan (cyfeirnod grid OS: SH 795 559) sydd ar y chwith wedi rhyw 150 metr – edrychwch am arwydd ar ochr y ffordd.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn ymestyn dros 72 cilometr sgwâr (28 milltir sgwâr), gan gylchynu pentref Betws-y-coed.

Ceir llwybrau cerdded wedi’u harwyddo trwy’r goedwig a llwybr beiciau mynydd graddfa goch.

Mwy o wybodaeth ynglŷn ag ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map cwrs oren.pdf PDF [852.4 KB]
Map cwrs gwyrdd.pdf PDF [853.0 KB]
Map cwrs glas.pdf PDF [865.6 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.