Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ystafelloedd cynadledda a chyfarfod yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Croeso i ystafell gyfarfod â golygfa!

Golygfa o adeilad Beics Brenin ym Mharc Coed y Brenin

 


Mae'r cyfleusterau cynadledda yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yn cynnig y gorau o ddau fyd i drefnwyr cyfarfodydd.

Lleolir y ganolfan ymwelwyr mewn coetir heddychlon ym Mharc Cenedlaethol Eryri ond mae'n hawdd ei chyrraedd gan ei bod ond wyth milltir i'r gogledd o Ddolgellau ar yr A470.

Cyfarfodydd busnes ac achlysuron cymdeithasol

Croesawn gynadleddwyr o amrywiaeth o gyfarfodydd busnes, digwyddiadau corfforaethol a diwrnodau cwrdd i ffwrdd.

Mae'r ystafell gynadledda hefyd yn lleoliad delfrydol ar gyfer achlysuron cymdeithasol neu glybiau a digwyddiadau cymdeithasol.

Cyfleusterau cynadledda

Wedi'i henwi ar ôl un o fynyddoedd enwocaf Eryri, sef Cader Idris, gall yr ystafell gynadledda gynnwys hyd at 80 o bobl.

Gellir rhannu'r ystafell gynhadledd yn ddwy ystafell sydd â digon o ostyngiad o ran acwsteg i allu cynnal dau ddigwyddiad llai ar yr un pryd. 

Ceir parcio cyfradd is i bob cynadleddwr

Ymhlith y cyfleusterau mae:

  • WiFi am ddim
  • Ffôn-gynadledda 
  • Taflunydd a sgrin â system sain lawn 
  • Sgrin gyffwrdd aml-gyfrwng

Arlwyo a lluniaeth

Gall ein caffi ar y safle ddarparu gwasanaeth arlwyo a lluniaeth ardderchog, yn cynnwys bwyd cartref sy'n defnyddio cynnyrch lleol. 

Gall y caffi gynnig amrywiaeth dda o opsiynau bwydlen ar gyfer eich cyfarfod neu'ch digwyddiad. 

Neu gall cynadleddwyr brynu bwyd a diod o'r caffi ar y diwrnod.

Gweithgareddau i gynadleddwyr

Yn ystod eich ymweliad â Choed y Brenin, beth am roi'r cyfle i'ch cynadleddwyr roi cynnig ar un o'r gweithgareddau niferus a gynigir yma?

O feicio mynydd i gyfeiriadu ac o lwybr-redeg i geogalcio, mae digon o bethau ar gael.

Am ysbrydoliaeth, edrychwch ar ein ffilm Coed y Brenin - dechreuwch eich antur.

 

Nid oes hyd yn oed angen i gynadleddwyr ddod â'u beic eu hunain oherwydd gellir llogi beic o'r siop feiciau sydd ar y safle, sef Beics Brenin (rydym yn argymell eich bod yn trefnu hyn ymlaen llaw).

Dysgwch fwy am gyfleusterau i ymwelwyr Parc Coed y Brenin neu cysylltwch â ni i drafod eich gofynion. 

Trefnu cynadleddau a chyfarfodydd

Gellir trefnu cyfleusterau cynadledda am ddiwrnod llawn neu hanner diwrnod. 

Gweler y ffurflen archebu am brisiau a gwybodaeth am sut i archebu lle. 

Dod o hyd i ni

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin ar ochr ddwyreiniol yr A470, wyth milltir i'r gogledd o Ddolgellau. Mae ychydig i'r gogledd o Ganllwyd ac i'r de o Drawsfynydd, sef y pentrefi agosaf.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion ar yr A470 i Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin.

Ar gyfer dyfeisiau llywio lloeren, cod post Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yw LL40 2HZ (wrth agosáu at y ganolfan ymwelwyr, dilynwch yr arwyddion brown a pheidiwch â mynd ar hyd y ffordd lle nad oes ffordd drwodd).

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 725 272.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r gorsafoedd trên agosaf yn y Bermo (llinell Arfordir Cambria) a Blaenau Ffestiniog (llinell Blaenau Ffestiniog-Llandudno).

Mae bysiau rhif T2 (Dolgellau - Aberystwyth) a 35 (Blaenau Ffestiniog - Dolgellau) yn mynd heibio i'r fynedfa i'r maes parcio.  

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Ffôn: 01341 440747

E-bost: coedybrenin@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coed y Brenin PDF [6.7 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.