Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Taflen Canolbarth Cymru

Beth am ddarganfod sut i gael copi o’n taflen a chynllunio eich ymweliad â choedwig neu Warchodfa Natur Genedlaethol yng Nghanolbarth Cymru

Dwy fenyw a golygfa ym Mwlch Nant yr Arian

Janet Baxter

Forests and National Nature Reserves in Mid Wales leaflet

O droeon bach hamddenol i hirdeithiau mwy egnïol, mae coedwigoedd Canolbarth Cymru yn gartref i lu o lwybrau cerdded ag arwyddbyst. Hefyd, ceir nifer o lwybrau sy’n addas i gadeiriau olwynion.

Ymhellach, gellir dod o hyd i rai o’r llwybrau beicio mynydd gorau yng Nghymru  yng nghoedwigoedd y rhanbarth.

Mae Canolbarth Cymru yn gartref hefyd i nifer o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol – darnau o gefn gwlad sy’n cynnwys enghreifftiau arbennig o gynefinoedd Prydain yw’r rhain.

Sut i gael copi

Ein taflenni eraill

Rydym hefyd wedi cyhoeddi taflenni am ymweld â’n coedwigoedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng ngogledd a de Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen canolbarth Cymru PDF [28.5 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.