Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Ceri - Block Wood, ger y Drenewydd

Mae hen lwybr porthmyn Ffordd Las Ceri’n torri drwy Goedwig Ceri

View from Kerry Ridgeway

Beth sydd yma

Cŵn
Mynediad i’r mynydd
Parcio

Trosolwg

Mae Coedwig Ceri wedi ei leoli yn ucheldir heddychlon Sir Drefaldwyn.

Un o’r planhigfeydd conwydd sy’n ffurfio Coedwig Ceri yw Block Wood.

Mae yna olygfeydd da o’r byrddau picnic sydd wedi eu lleoli ymysg y coed o gwmpas y maes parcio.

Gallwch fynd ar lwybr troed hir Ffordd Las Ceri o faes parcio Block Wood.

Llwybr troed hir Ffordd Las Ceri

Ffordd Las CeriMae llwybr troed hir Ffordd Las Ceri yn rhedeg drwy Goedwig Ceri.

Mae gan Ffordd Las Ceri draddodiad hir fel llwybr masnach a phorthmyn wrth i bobl deithio o Gymru i’r marchnadoedd yn Lloegr.

Nid yw’r llwybr byth yn is na 1000 o droedfeddi (300 metr) uwchlaw lefel y môr, ac felly mae’r golygfeydd i gyfeiriad Cymru ar un ochr, a Lloegr i’r cyfeiriad arall, yn ysblennydd.

Gall gerddwyr, beicwyr a rhai ar gefn ceffyl ddilyn y llwybr hwn.

Cerdded Ffordd Las Ceri

Mae llwybr hir Ffordd Las Ceri’n 15 milltir (24km) o hyd o faes parcio Cider House ger pentref Dolfor ym Mhowys i Bishops Castle yn Sir Amwythig.

Yn ogystal, fedrwch fynd at lwybr Ffordd Las Ceri o faes parcio Block Wood, a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

O’r fan hon gallwch gyrraedd rhai o’r nodweddion hanesyddol ar y llwybr, yn hawdd:

  • Cerddwch tuag at Cider House Farm i weld dau dwmpath claddu, yr Oes Efydd, a elwir yn Two Tumps
  • Cerddwch i’r cyfeiriad arall o’r maes parcio i weld y ceiliog y gwynt trawiadol mewn ffurf cadno ar ben y polyn telegraff, a elwir yn Kerry Pole
  • Os cerddwch ymlaen o Kerry Pole, fe ddewch at ffosydd cynhanesyddol a elwir yn Upper Short Ditch a Lower Short Ditch
  • Os hoffech wneud taith gylchol hirach, mae llwybr Ffordd Las Ceri yn torri drwy Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Cyngor Sir Powys sy’n gofalu am lwybr Ffordd Las Ceri.  Ceir yna ychydig o arwyddbyst ond rydym yn argymell eich bod yn defnyddio map ar gyfer y teithiau cerdded hirach. 

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleolir maes parcio Block Wood yng Nghoedwig Ceri oddi ar y B4368, tair milltir i’r de o bentref Ceri.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 149 862.

Gallwch barcio am ddim ym maes parcio Block Wood.  

Mae maes parcio Cider House, sy’n cael ei reoli gan Gyngor Sir Powys, ar ffordd B4355.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn y Drenewydd.

Mae bysus rhifau 41 ac 81 yn mynd o'r dref. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.