Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynlluniau Ystâd Goed Llywodraeth Cymru

Dewch i gael gwybod beth sy'n llywio ein gwaith rheoli ar eich coedwigoedd ‒ Ystâd Goed Llywodraeth Cymru

Mae Ystâd Goed Llywodraeth Cymru yn eiddo i Weinidogion Cymru ac yn cael ei rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Rydyn ni'n rheoli'r ased cyhoeddus sylweddol hwn fel ei fod yn gallu darparu amrywiaeth eang o fanteision i ni i gyd.

Mae ein gwaith rheoli ar eich coedwigoedd yn cael ei lywio gan fframwaith o ddeddfwriaeth a pholisi. Edrychwch ar ein cynlluniau arfaethedig ar gyfer yr Ystâd Goed a rhowch sylwadau arnynt.

Cymerwch ran

Rydyn ni'n eich annog chi i ddylanwadu ar ein gwaith ac i gymryd rhan. Dewch o hyd i ragor o wybodaeth trwy ddilyn y ddolen i 'Coetiroedd a chi'.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Rheolaeth Coedwigaeth Gynaliadwy, Cyfoeth Naturiol Cymru, gallech anfon eich ymholiad at sfmt@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.