Adolygiad strategol o godi tâl - 2021

Sefydlwyd y rhaglen yn 2018 i adolygu sut yr ydym yn codi tâl ar gyfer y gweithgareddau yr ydym yn eu rheoli a'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu.

Nid yn unig yw Adolygiad Strategol o'r Rhaglen Codi Tâl yn un o'r rhaglenni newid mwyaf y mae CNC wedi ymgymryd â hi, ond mae hefyd yn un o'r mwyaf pwysig. Rydym am barhau i sicrhau y codir y taliadau cywir yn y lleoedd cywir ac mewn modd teg a phriodol a fydd yn caniatáu inni ymgymryd â gwaith rheoli wrth sicrhau y cynhelir ein hegwyddorion arweiniol o reoli arian cyhoeddus Cymru a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

Mae gan y rhaglen gynrychiolaeth gan Lywodraeth Cymru a bydd angen i'r Gweinidog ei llofnodi pan fydd wedi'i chwblhau. Rydym yn cynllunio i ddechrau gweithredu'r newidiadau hyn o Hydref 2022.

Er mwyn sicrhau bod pawb yr effeithir arnynt gan y Rhaglen Adolygiad Strategol o'r Rhaglen Codi Tâl yn gallu lleisio'u barn, mae Grŵp Ymgynghorol Talwyr Taliadau, sy’n cynnwys cynrychiolwyr y gwahanol sectorau y gellid effeithio arnynt gan unrhyw newidiadau posibl i’n strwythur codi tâl.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom ar SROC@naturalresourceswales.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf