Troseddau ansawdd tir

Yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer troseddau ansawdd tir a reoleiddir gennym

Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990

Adran 78M(1)

Methu â chydymffurfio â hysbysiad adfer o dan Adran 78M. Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy'n benodol i'r drosedd yn cynnwys:

  • Rhybudd
  • Rhybuddiad ffurfiol
  • Erlyniad
  • Hysbysiad cosb benodedig