Yn ein hadroddiad rheoleiddio 2017, rydym yn cyflwyno adroddiad o dan dri phrif bennawd, sef trwyddedu, rheoleiddio a gorfodi. Yn yr adroddiad hwn
drwyddo draw, rydym wedi cynnwys astudiaethau achos sy'n dangos ein hegwyddorion rheoleiddio ar waith.

Adroddiad Rheoleiddio Blynyddol 2017 (PDF 1.4MB)

Diweddarwyd ddiwethaf