Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Hysbysiadau i Forwyr - Ymateb i COVID-19

Os ydych chi’n bwriadu dod i Aber Afon Dyfrdwy, darllenwch yr Hysbysiadau i Forwyr diweddaraf yma

Os ydych chi’n bwriadu dod i Aber Afon Dyfrdwy, darllenwch yr Hysbysiadau i Forwyr diweddaraf yma.

Yn dilyn anerchiad y Prif Weinidog ar 23 Mawrth, rydym yn cymryd camau pellach i ddiogelu ein cyflogeion a sicrhau fod ein gwasanaethau craidd yn parhau i gael eu darparu. Yn ei anerchiad, amlinellodd y Prif Weinidog y dylai pobl aros gartref, am o leiaf dair wythnos, ac eithrio ar gyfer siopa am hanfodion sylfaenol; ymarfer unwaith y dydd; unrhyw angen meddygol; a theithio i waith hanfodol ac oddi yno.

Yng ngoleuni’r cyhoeddiad ar 23 Mawrth rydym yn gwneud newidiadau a fydd yn weithredol ar unwaith,

  • Bydd yr Harbwr Feistr a Swyddog Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy yn gweithio o’u cartref.
  • Bydd y Peiriannydd Morol yn gweithio gyda’r Harbwr Feistr i wneud gwaith hanfodol yn unig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch drwy ffonio 0300 065 3000.

D. BEECH, SWYDDOG BWRDD GWARCHOD DYFRDWY ar ran AWDURDOD HARBWR STATUDOL BWRDD GWARCHOD DYFRDWY

A

Y CAPTEN S. CAPES, HARBWR FEISTR

24 Mawrth 2020

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.