Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Sut y byddai Brexit yn effeithio ar drwyddedau yng Nghymru?

Gadael yr UE

Tra bod Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i drafod opsiynau, adnoddau naturiol Mae Cymru wedi bod yn rhagweithiol yn cynllunio ar gyfer pob canlyniad posibl. Mae hyn yn cynnwys sut y byddwn yn ymateb i'r potensial ar gyfer ymadael 'dim bargen'.

Gadael yr UE a’r amgylchedd

Mae CNC yn hyrwyddo amgylchedd Cymru mewn sawl ffordd, a phe bai’r DU yn gadael yr UE, yna byddai dyletswyddau a phwerau presennol CNC yn aros yr un fath.

Byddwn yn parhau i helpu unigolion a gweithredwyr sydd wedi’u rheoleiddio i ddeall a chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol a gwireddu’r manteision economaidd a chymdeithasol lu a ddaw yn sgil arferion amgylcheddol da mewn meysydd fel gwastraff, ansawdd aer, dŵr, a diogelu cynefinoedd a rhywogaethau.

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi datgan na fydd gofynion cyfreithiol yn ymwneud â diogelu’r amgylchedd yn newid pe bai’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth 2019, gyda chytundeb neu heb gytundeb. 

Bydd CNC yn parhau i roi a rheoleiddio’r holl drwyddedau fel y gwna ar hyn o bryd, gan barhau i ddiogelu cymunedau ac adnoddau naturiol Cymru.

Os oes gennych gwestiynau’n ymwneud â’ch trwyddedau a/neu’r modd y rheolir safle, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Cyhoeddir diweddariadau rheoleiddio gan CNC yma fel y bo'n briodol.

Mae gwybodaeth ar gael ar wefan Paratoi Cymru ac o Lywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyngor ar sut i baratoi os yw'r DU yn gadael y DU heb fargen

Mae gwybodaeth yma  yn cynnwys:

  • Llwythi gwastraff
  • Cemegau
  • Safonau allyriadau diwydiannol
  • Rheoleiddio niwclear
  • Newid yn yr hinsawdd

Sylwer: Nid yw'r holl wybodaeth ar gael ar hyn o bryd. Gwneir diweddariadau rheolaidd i'r wefan hon wrth i wybodaeth newydd ddod ar gael.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.