Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Trwyddedu Amgylcheddol - Sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd

Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus

Isod mae ein datganiad cyfranogiad cyhoeddus o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Efallai bydd gennych ddiddordeb yn y datganiad cyfranogiad cyhoeddus os ydych:

  • Yn byw ger adnodd presennol neu arfaethedig sy’n cael ei reoleiddio, efallai fel aelod o grŵp cymunedol lleol
  • Mae gennych drwydded neu eisiau ymgeisio am un
  • Yn gweithio i gangen o'r llywodraeth, rheoleiddiwr arall neu sefydliad arall gyda chyfrifoldebau cysylltiedig
  • Yn aelod o grŵp neu sefydliad anllywodraethol sy’n dymuno cymryd rhan mewn penderfyniadau trwyddedu neu gael eich hysbysu yn eu cylch

Mae’r datganiad yn egluro pam a phryd bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n ymgynghori, sut y byddwn yn ymgynghori a chyda phwy a beth allwch chi ei wneud os oes gennych bryderon.

Cytundebau Gweithio Gyda’n Gilydd

Mae gennym Gytundebau Gweithio Gyda’n Gilydd gyda rhai sefydliadau sy’n ein helpu yn ein proses benderfynu. Mae’r rhain yn dangos pa geisiadau maen nhw eisiau eu gweld a sut y byddent yn ymateb.

Isod mae’r Cytundebau Gweithio Gyda’n Gilydd sydd wedi’u sefydlu ar hyn o bryd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.