Cynllun Corfforaethol hyd at 2022: Ein Amcanion Llesiant

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn falch o arwain y ffordd at ddyfodol gwell i Gymru drwy reoli'r amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy.