Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pam mor dda ydym ni’n gwneud?

Yma cewch wybodaeth am y modd rydym yn adrodd ar ein cynnydd

Fel sefydliad cyflawni, mae angen inni allu dangos pa mor dda rydym ni wedi gwneud, yn unigol ac ar y cyd â’n partneriaid, ac a yw pobl a chymunedau ar eu hennill o ganlyniad.

Mae ein sgyrsiau gyda rhanddeiliaid a staff wedi dangos yn glir inni beth mae’n cwsmeriaid am inni ei wneud, a beth mae llwyddiant yn ei olygu, ac ein galluogi i ddatblygu set o ddangosyddion i ddangos ein cyfraniad ni at y canlyniadau yr ydym yn eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru. Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cynnwys y dangosyddion lefel uchel hyn.

O’n Cynllun Busnes, mae gennym set o fesurau perfformiad sy’n adlewyrchu ein perfformiad - faint rydym ni wedi’i wneud, pa mor dda rydym ni wedi’i wneud, a beth yw’r canlyniadau.

Gyda’i gilydd mae’r Cynllun Corfforaethol, gyda’i ddangosyddion, a’r Cynllun Busnes, gyda mesurau perfformiad, yn darparu adroddiad perfformiad i fonitro ein gwaith a’i effaith.

Byddwn yn agored wrth roi gwybod sut yr ydym wedi cyflawni yn erbyn ein Cynllun Corfforaethol a’r Cynllun Busnes. Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau yn ein Hadroddiad Blynyddol a bydd ein Bwrdd yn craffu’n gyhoeddus ar ein perfformiad o leiaf dair gwaith y flwyddyn.

Gydag unrhyw sylwadau neu ymholiadau pellach, neu i gael copi o’r ddogfen hon mewn fformat amgen, cysylltwch â corporate.planning@naturalresourceswales.gov.uk

Ein Harolwg Pobl

Cafodd ein Arolwg Pobl ei gynnal ym mis Ebrill 2016 er mwyn inni gael barn onest ein staff ynglŷn â sut y maen nhw’n teimlo ynghylch gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cewch fwy o wybodaeth yma.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Fframwaith Perfformiad (Saesneg yn unig) PDF [424.5 KB]
Performance Framework 2017 – 18 (Saesneg yn unig) PDF [77.0 KB]
2018/19 Dangosfwrdd y Cynllun Busnes Saesneg yn unig WORD [413.9 KB]
Dangosfwrdd Perfformiad (2018/19 - C3) (Saesneg yn unig) WORD [134.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.