Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Croeso i ein Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cynhyrchu Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. Mae'r dogfennau hyn yn:

  • Amlinellu ein llwyddiannau a'n perfformiad dros y flwyddyn ddiwethaf
  • Rhoi crynodeb o brif feysydd ein gwaith
  • Dangos y cynnydd a wnaed o ran ein blaenoriaethau strategol
  • Manylu ar ein perfformiad yn erbyn mesurau a thargedau allweddol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru
  • Darparu dadansoddiad o'n hincwm a'n gwariant

Caiff ein Cyfrifon eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 1 Ebrill 2014 – 31 Mawrth 2015 PDF [4.4 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.