Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Perlau mewn Perygl

Prosiect NATUR LIFE + yw prosiect ‘Perlau mewn Perygl’ caiff ei gydariannu gan 15 sefydliad ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban

Fisglod perl dŵr croyw EU LIFE

Mae’r prosiect cyffrous hwn yn ceisio amddiffyn poblogaethau pwysig o Fisglod perl dŵr croyw (margaritifera margaritifera).

Bydd y prosiect yn para’ hyd at diwedd mis Medi 2016. Yn ystod y tair blynedd nesaf bydd gwaith cadwriaethol uniongyrchol yn amlygu ar y ddaear.

Prif amcanion y prosiect yw:

  • ADFER cynefin y misglod, eogiaid a brithyll brodorol
  • SICRHAU goroesiad hir dymor i’r poblogaethau o fisglod perl dŵr croyw
  • CYFATHREBU gyda chynulleidfaoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i godi ymwybyddiaeth o faterion cadwriaethol misglod perl dŵr croyw

Bydd y gwaith yn defnyddio dulliau arfer gorau ar gyfer sicrhau dyfodol i boblogaethau o fisglod perl dŵr croyw. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adfer cynefin y glannau drwy blannu planhigion brodorol
  • Perlau yn y dosbarth – Rhaglen addysgol a fydd yn codi ymwybyddiaeth o fisglod perl dŵr croyw gyda phlant
  • Lleihau llygredd gwasgaredig drwy flocio ffosydd a creu gwlypdir
  • Cyflogi gwarchodwr afonydd yn yr Alban i leihau troseddau bywyd gwyllt
  • Annod y berthynas rhwng larfae misglod perl gyda eogiaid a brithyll brodorol
  • Monitro ansawdd dŵr, poblogaethau o fisglod perl a physgod brodorol
  • Cynyddu’r ymwybyddiaeth o fisglod perl a’r prosiect ei hun

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar 21 afon ar hyd Prydain. Mae’r afonydd hyn i gyd yn safleoedd NATURA 2000 ac wedi’u dynodi'n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae afon ym Mharc Cenedlaethol Eryri wedi ei phenodi fel rhan o'r prosiect.

Rhagor o wybodaeth

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.