Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adfywio Cyforgorsydd Cymru

Group with a LIFE flag

Mae corsydd iach yn dod â manteision ardderchog i fywyd gwyllt a phobl. Maent yn helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd drwy storio symiau enfawr o garbon, maent yn gynefin i blanhigion ac anifeiliaid prin, ac yn lleoedd rhagorol y gall pobl ymweld â hwy i fwynhau’r awyr agored.

Diben y prosiect pedair blynedd hwn yw gwella cyflwr saith o gyforgorsydd pwysicaf Cymru, gan adfer tua 690ha o fawndir.

Bydd ein gwaith yn cynnwys, gwella systemau draenio, lleihau rhywogaethau goresgynnol, cael gwared o dir prysg a chyflwyno pori ysgafn - a hyn oll mewn partneriaeth â chymunedau lleol, perchnogion tir a chontractwyr.

Y saith cyforgors

Y ddau safle mwyaf yn y prosiect yw:

Bydd gwaith adfer hefyd yn digwydd ar safleoedd ger:

    • Trawsfynydd ym Mharc Cenedlaethol Eryri
    • Rhosgoch, Powys
    • Craig y Ciliau, Powys
    • Carmel, Sir Gaerfyrddin
    • Esgyrn Bottom, Sir Benfro

Cyllido’r prosiect

Mae’r prosiect £4 miliwn hwn wedi cael ei ariannu gan grant rhaglen LIFE yr UE, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Cyfryngau Cymdeithasol a chysylltu

Mae’n bosibl ichi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect drwy ddilyn ein tudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol

Twitter: @WelshRaisedBog

Os bydd arnoch angen rhagor o wybdoaeth am y prosiect, cysylltwch â LIFEraisedbogs@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.