Conolbwyntio ar Ystlumod

Mae Cymru yn gartref i rai o'r ystlumod mwyaf anghyffredin ym Mhrydain, mae'r Ystlum Pedol Mwyaf a'r Ystlum Pedol Lleiaf a'r Ystlum Du wedi'u dynodi dan rwydwaith Natura 2000 o rywogaethau a warchodir Ewropeaidd

Mae 10 safle yng Nghymru wedi cael eu dynodi'n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig fel rhan o rwydwaith Natura 2000 i ddiogelu cynefinoedd yr ystlumod anghyffredin hyn, ac mae gwaith ar y gweill ar y safleoedd hyn i reoli'r cynefin ac amddiffyn y rhywogaethau.

Mae Rhaglen LIFE Natura 2000 wedi cynhyrchu cynlluniau gweithredu â chostau ar gyfer pob safle Ystlum Natura 2000 yng Nghymru, gan gynllunio i'r dyfodol a helpu i sicrhau arian hollbwysig i'r mamaliaid cyfareddol hyn.