Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

System i reoli a gwerthu ein pren

Diweddaraf am newidiadu i'n systemau rheoli pren

Pecyn Rheoli Pren

Ym mis Mawrth 2017, byddwn yn trosglwyddo o system SRP y Comisiwn Coedwigaeth i’n system TG ein hunain sef “Timber Management Package” (TMP). Yn TMP byddwn yn rheoli cytundebau pren a danfoniadau ac yn llunio anfonebau ar gyfer eich cytundebau sydd gennych â ni.

Mae ein cyfnod trosglwyddo data wedi ei fwriadu ar gyfer pythefnos olaf mis Mawrth. Yn ystod yr amser hwn ni fyddwch yn gallu cysylltu â Justfone, ein llinell ‘anfoniadau’ symudol, ond byddwn yn gweithredu ein llinell anfoniadau yn y swyddfa ar gyfer eich ceisiadau anfon pren o’r ddesg yma yn Aberystwyth (rhif ffôn 0300 065 4000).

Os ydych yn defnyddio EFIDS neu EFIDS Lite, y dyddiad olaf i anfon ffeiliau i mewn yn “yr hen ffordd” yw 10 Mawrth.

Mae system TMP yn gweithio’n wahanol i SRP ac mae angen inni dynnu eich sylw at nifer o newidiadau:

  • Eich rhif adnabod cwsmer newydd. Mae ein TMP yn defnyddio rhif adnabod cwsmer unigryw sy’n wahanol i rifau cwsmer y Comisiwn Coedwigaeth. Byddwn yn anfon rhif adnabod newydd ichi i’w ddefnyddio ar gyfer prosesau cyfnewid ffeiliau, e.e. os ydych yn defnyddio EFIDS neu EFIDS Lite neu os oes gennych ymholiadau ynghylch cyfrifon

  • Bydd angen cofrestru pob llyfr DRN (U3b) yn erbyn eich cwmni er mwyn i’n system weithio. Os bydd angen, byddwn yn gallu rhoi llyfrau DRN newydd ichi i’w rhoi i’ch cludwyr. Ni fydd CNC yn darparu llyfrau DRN bellach yn uniongyrchol i gludwyr oni bai eu bod yn gontractwyr i ni ond bydd yn anfon llyfrau i chi ar gyfer eu dosbarthu

  • Mae rhif ffôn llinell anfon symudol Justfone yn mynd i newid. Byddwn yn rhoi gwybod ichi beth yw’r rhifau newydd ar ôl i’r llinell Justfone gyfredol gau. Bydd neges hefyd yn hysbysu eich cludwyr ynglŷn â’r rhifau newydd, pan fyddwn yn ail-lansio’r pecyn anfon symudol

  • Nawr, dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau a gewch i ni yn CNC. Ar gyfer ymholiadau ynghylch cyfrifon cysylltwch â Claire Evans (0300 065 4608) neu ar gyfer ymholiadau ynghylch y system cysylltwch â Peter van-Velzen (0300 065 4609)

Mwy o wybodaeth

Fe wnawn ni roi mwy o wybodaeth ichi yn ystod y misoedd nesaf a byddwn hefyd yn rhoi diweddariadau ar ein gwefan. Os oes gennych gwestiynau, mae croeso ichi ffonio ein Rheolwyr Gwerthiant neu anfon e-bost i timber@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.