Gwybodaeth am gwympo llarwydd yng Nghaerphilly

Cefndir

Bydd gwaith cwympo coed helaeth yn dechrau mewn tri choetir ledled Sir Caerffili eleni i gael gwared ar goed llarwydd sydd wedi'u heintio â Phytophthora ramorum (clefyd y llarwydd).

Wrth i ni baratoi i ymgymryd â'r gwaith hanfodol hwn, rydym am sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'r gwaith arfaethedig, ac yn deall pam mae'n digwydd a sut y gallai effeithio arnynt.

Cysylltu

Jim Hepburn, Rheolwr Gweithrediadau Coedwig 

03000 65 3000

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect yn y dyfodol wrth i'n cynlluniau ddatblygu, cofrestrwch eich diddordeb drwy anfon e-bost at:

SEForest.operations@naturalresources.wales

Diweddarwyd ddiwethaf