Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Llanelwy - Newyddion Diweddaraf – Awst 2018

Mae Dawnus Construction Holdings Ltd, ein contractwyr, yn tynnu tua therfyn eu gwaith yn adeiladu Cynllun Lleihau Risg Llifogydd Llanelwy

Disodlwyd yr hen bont Spring Gardens ym mis Medi 2017 ac mae'r bont newydd yn agored. Cwblhawyd y gwaith i atal erydiad yn ddiweddar - Mehefin 2018.

Mae gwaith adeiladu'r muriau llifogydd a'r argloddiau wedi'i gwblhau ym mhobman, ac mae'r lefel newydd o warchodaeth rhag llifogydd yn ei le.

Mae strwythur top y wal wedi'i osod ar nant Glascoed. Rydym yn trafod â Chyngor Dinbych i wneud yn siwr fod ein cynllun yn gweddu i’w cynlluniau nhw ar gyfer mynd i'r afael a risg llifogydd o nant Glascoed. Bydd Cyngor Dinbych yn dychwelyd i gwblhau'r gwaith yma.

Yn dilyn trafod efo'r rhai sy'n cael eu heffeithio, mae gwaith ffensio ychwanegol am gael ei wneud mewn rhai llefydd. Mae gwaith adfer tir terfynnol wrthi'n cael ei gwblhau.

Mae gwaith yn parhau i adfer rhai ardaloedd glaswelltog. Mae ein contractwyr wedi cael trafferth dod o hyd i bridd o safon digon uchel ond mae nhw bellach wedi llwyddo. Mae nhw rwan yn gallu bwrw mlaen a'r gwaith adfer y dirwedd.

Byddwn ni a'n contractwyr yn gwneud ein gorau i gadw ymyrraeth i'r lleiafswm wrth orffen y cynllun, gan gynnwys cadw llwybrau cyhoeddus yn agored cyn belled â phosib.

Rydym yn ymwybodol fod y gwaith wedi tarfu cryn dipyn ar ddefnyddwyr y comin, ar ddwy ochr yr afon. Er mwyn i'r rhannau glaswelltog cael cyfle i sefydlu'n iawn, bydd ffensys dros dro yn cael eu gadael i warchod yr ardaloedd hynny. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Mae arbenigwr tirweddu wedi cael ei apwyntio i blannu coed yn lle'r rhai a gollwyd yn ystod y cyfnod adeiladu.  Mae'r plannu wedi dechrau ond bydd rhywfaint yn cael ei ohirio tan yr Hydref er mwyn rhoi amser i'r tir sefydlu yn iawn gyntaf.

Os oes gennych ymholiadau gallwch gysylltu â'r tîm ar y safle ar 07748 682629 / 07794 336570. 

Gallwch hefyd drafod unrhyw beth ynglŷn â ‘r gwaith efo Maer Llanelwy, Colin Hardie drwy  ffonio 07796 148486. 

 

Cynlluniau ar gyfer ail adeiladu Pont Spring Gardens 

Dyma'r cynlluniau ar gyfer yr amddifynfeydd newydd a'r rhai a godir yn uwch: 

Cynllun 1 

Cynllun 2 

Cynllun 3 

Cynllun 4 

Cynllun 5 

Cynllun 6 

Cynllun 7 

Darllenwch eicn hatebion i gwesitynau cyffredi

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Llanelwy Ffeithlen Hydref 2016 PDF [197.4 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.