Cyflawni prosiect amddiffyn rhag llifogydd

Trosolwg byr yw hwn o'r camau sydd ynghlwm â chyflawni prosiect amddiffyn rhag llifogydd megis yr un sydd ar y gweill ar gyfer Llanelwy

Er y bydd yr holl brosiectau yn dilyn y broses hon, bydd yr amser, y gost, a'r ymdrech sy'n gysylltiedig â phob un yn dibynnu ar faint a chymhlethdod y cynllun.

A three stage diagram of the plan